DỊCH VỤ TÊN MIỀN GIÁ RẺ

Đăng ký tên miền ngay hôm nay để xây dựng thương hiệu của bạn trên Internet
ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN
WWW.

GIỎ HÀNG

Chưa có tên miền nào trong giỏ hàng, hãy nhập tên miền bạn muốn đăng ký!
Bảng giá tên miền Việt Nam
Đuôi Chi phí năm đầu Chi phí gia hạn
com.vn 537,000 ₫ 343,500 ₫
vn 637,000 ₫ 443,500 ₫
id.vn 153,500 ₫ 96,750 ₫
org.vn 337,000 ₫ 193,500 ₫
io.vn 48,700 ₫ 38,700 ₫
edu.vn 337,000 ₫ 193,500 ₫
net.vn 537,000 ₫ 343,500 ₫
idn.vn 41,000 ₫ 41,000 ₫
ac.vn 337,000 ₫ 193,500 ₫
dongnai.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
dongthap.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
gialai.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
hagiang.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
gov.vn 337,000 ₫ 193,500 ₫
haiduong.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
haiphong.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
hanam.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
hanoi.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
hatay.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
hatinh.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
haugiang.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
hoabinh.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
health.vn 337,000 ₫ 193,500 ₫
hungyen.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
info.vn 153,500 ₫ 96,750 ₫
khanhhoa.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
int.vn 337,000 ₫ 193,500 ₫
name.vn 78,700 ₫ 48,700 ₫
kiengiang.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
kontum.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
laichau.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
lamdong.vn 572,000 ₫ 260,000 ₫
langson.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
laocai.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
longan.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
namdinh.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
nghean.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
ninhbinh.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
quangnam.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
quangngai.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
quangninh.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
quangtri.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
soctrang.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
sonla.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
tayninh.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
thaibinh.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
thainguyen.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
thanhhoa.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
thanhphohochiminh.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
thuathienhue.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
tiengiang.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
travinh.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
tuyenquang.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
vinhlong.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
vinhphuc.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
yenbai.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
phuyen.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
quangbinh.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
pro.vn 153,500 ₫ 96,750 ₫
bentre.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
binhdinh.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
binhduong.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
binhphuoc.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
binhthuan.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
camau.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
cantho.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
biz.vn 537,000 ₫ 343,500 ₫
caobang.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
phutho.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
ninhthuan.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
daklak.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
daknong.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
danang.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
dienbien.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
angiang.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
bacgiang.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
backan.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
baclieu.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
bacninh.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
baria-vungtau.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
ai.vn 537,000 ₫ 343,500 ₫
Bảng giá tên miền quốc tế
Đuôi Chi phí năm đầu Chi phí gia hạn
com 301,000 ₫ 342,100 ₫
top 49,000 ₫ 313,500 ₫
xyz 36,000 ₫ 352,000 ₫
site 39,000 ₫ 854,700 ₫
online 39,000 ₫ 850,300 ₫
info 539,000 ₫ 925,100 ₫
store 39,000 ₫ 1,238,600 ₫
fun 39,000 ₫ 854,700 ₫
org 311,000 ₫ 353,100 ₫
tech 109,000 ₫ 1,356,300 ₫
net 338,000 ₫ 393,800 ₫
asia 458,000 ₫ 514,800 ₫
xxx 2,399,000 ₫ 2,638,900 ₫
co 921,000 ₫ 1,024,100 ₫
us 327,000 ₫ 370,700 ₫
in 347,000 ₫ 392,700 ₫
biz 475,000 ₫ 633,600 ₫
mobi 675,000 ₫ 1,013,100 ₫
tv 1,183,000 ₫ 1,312,300 ₫
co.in 197,000 ₫ 220,000 ₫
net.in 193,000 ₫ 212,300 ₫
org.in 193,000 ₫ 212,300 ₫
com.co 712,000 ₫ 783,200 ₫
me 852,000 ₫ 1,137,400 ₫
firm.in 190,000 ₫ 220,000 ₫
eu 244,000 ₫ 279,400 ₫
cc 731,000 ₫ 815,100 ₫
tel 397,000 ₫ 532,400 ₫
name 313,000 ₫ 346,500 ₫
gen.in 190,000 ₫ 220,000 ₫
ind.in 235,000 ₫ 327,800 ₫
computer 690,000 ₫ 781,000 ₫
tw 843,000 ₫ 927,300 ₫
land 822,000 ₫ 1,093,400 ₫
academy 690,000 ₫ 781,000 ₫
website 39,000 ₫ 687,500 ₫
company 310,000 ₫ 477,400 ₫
marketing 869,000 ₫ 966,900 ₫
gift 618,000 ₫ 690,800 ₫
media 859,000 ₫ 955,900 ₫
zone 767,000 ₫ 854,700 ₫
ws 485,000 ₫ 533,500 ₫
shop 913,000 ₫ 1,211,100 ₫
blog 762,000 ₫ 1,013,100 ₫
club 486,000 ₫ 638,000 ₫
icu 209,000 ₫ 240,900 ₫
design 1,139,000 ₫ 1,263,900 ₫
art 349,000 ₫ 394,900 ₫
cloud 609,000 ₫ 680,900 ₫
life 689,000 ₫ 768,900 ₫
dev 399,000 ₫ 449,900 ₫
page 359,000 ₫ 405,900 ₫
space 39,000 ₫ 687,500 ₫
app 489,000 ₫ 548,900 ₫
ru 114,000 ₫ 136,400 ₫
love 549,000 ₫ 614,900 ₫
work 239,000 ₫ 262,900 ₫
live 539,000 ₫ 603,900 ₫
bar 1,619,000 ₫ 1,791,900 ₫
uk 186,000 ₫ 215,600 ₫
ca 437,000 ₫ 573,100 ₫
vip 458,000 ₫ 631,400 ₫
pro 539,000 ₫ 603,900 ₫
la 973,000 ₫ 1,290,300 ₫
host 109,000 ₫ 2,200,000 ₫
press 109,000 ₫ 1,397,000 ₫
group 1,000,000 ₫ 1,100,000 ₫